HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Hus i staden
Ny entré- och omgestaltning av gatufasad.
Tensta turnaround - sju kvarter
Nya bostäder i Fruängen - Stockholm
Östermalm - Riddargatan 36
Vindsinredningar
Nya vindslägenheter på Kungsholmen
Nya vindslägenheter - studier takkupor
Ombyggnad av bef vind i Vasastan
Ombyggnad av bef lägenhet på Östermalm
Ombyggnad och infill
Ombyggnad av vindslägenhet på Kungsholmen
Omgestaltning av liten våning på Södermalm
Ombyggnad av marklokaler till bostäder i Vasastan.
Stambyte - Bostäder & lokaler i Västertorps 1950-talscentrum
Medicinska Föreningens Kårhus - Solna
Medicinska föreningens Kårhus Solna Stockholm

Kårhuset kom till efter en donation på 1950-talet. Byggnaden uppfördes 1954 och har byggts till med en aula på 1980-talet.
Det var dags för anpassning till dagens verksamhet och tillgänglighetskrav. Kårhuset skulle utvecklas till att bli en modern arbetsplats och tillika en stark social knutpunkt riktat dels inåt KI men även utåt.

Projektet omfattade många komplexa moment och funktioner:
Ventilationsystemet byggdes ut och elinstallationerna förnyades i sin helhet och styrreglering och brandsäkerhet har tillförts byggnaden.
Tillbyggnad för ny hiss i tre plan och utrymning.
Nya kontors- och expeditionslokaler.
Nya herr-och damtoaletter.
Nya kök mm i ombyggda klubb- och pubvåningar.
Ny byggnader för förråd och sop-och källsortering. Omgestaltning av den näraliggande utemiljön.

Projektet stod delvis klart till Nobelfesten 2005 - då MF stod värd för den så viktiga efterfesten - Nobel Night Cap.

Loggia har stått för A-projektering och projektledning.


plan, fasad, elevation hemsida (1).pdf 
Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum