HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Övrigt
Färgsättning inne och ute
Våtrum i blått och vått
Handfatsfontän - till nytta
Handfatsfontänen i drift
Handfat och naturmaterial
Gästtoalett
Röda Bergen
Tensta och Röda Bergen
Föredrag
Illustrationer
Översiktsplanering
Rimbo Charette = öppet samråd
Entréhallar med färg, form och konst.


Montering av stenreliefrena pågår. Elisabeth och Ylva bakom kameran övervakar det hela.

Längs Glömmingegränd i Tensta skapade (projekterade) vi helt nya och tillbyggda entréhallar. De ingick som en del i en omfattande om- och tillbyggnad som kontoret projekterade. Entréhallarna skulle vara representativa och ge möjlighet till samvaro.
Kulörer och material valdes så att de skulle anknyta till mångkultur och miljöerna runt Medelhavet.

Konstnären och skulptören Elisabeth Ekstrand utformade marmorreliefer som integrerades i väggarna. Arbetet utfördes i samverkan med de boende som också deltog i en workshop i Elisabeths ateljé i Vinterviken. Elisabeth har även varit ordförande för KRO och har varit gästprofessor i Peking i Kina mm.
Ylva Larsson på Loggia var både arkitekt och projektledare.
Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum