HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Övrigt
Färgsättning inne och ute
Våtrum i blått och vått
Handfatsfontän - till nytta
Handfatsfontänen i drift
Handfat och naturmaterial
Gästtoalett
Röda Bergen
Tensta och Röda Bergen
Föredrag
Illustrationer
Översiktsplanering
Rimbo Charette = öppet samråd
Urban Turntable Färgfabriken 14 nov 2006

Ylva föreläser på Färgfabriken i Liljeholmen/Stockholm den 14 november.
Rubrik:
"Vad har 300 km i timmen att göra med jämställdhet?"

Poängen är att jämställdhet och arbetsliv gynnas av snabba förflyttningar.

Färgfabrikens programområde för dagen.
14 nov: ENERGI/MILJÖ
Stockholmsregionen har en stark gröntradition. Hur kan det bli ett vapen som kan stärkas och bli en symbol när regionen växer och ska skapa en berättelse mot omvärlden? Hur kan detta kopplas till allt mer akuta behov att diskutera energi och en värld efter fossila bränslen?

www.fargfabriken.se


UPPLANDSMUSEET och Genus - en resa i tid och rum.
Länsmuseet i Uppland tar på sig genusglasögonen.
Verksamheten som berör den byggda miljön ska ses över. Ylva Larsson får den intressanta och stimulernade uppgiften att inventera och analysera det hela ur genusaspekt. I uppdraget ingår att hålla ett seminarium med museets ledning och medarbetare samt att skriva en rapport.
Oktober 2006.BoJämt 17 maj 2006 på Färgfabriken i Stockholm

Ylva Larsson föreläste i anslutning till och deltog i workshopen den 17 maj.Två sammankomster till, har hållits i augusti resp oktober 2006.
Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum