HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Övrigt
Färgsättning inne och ute
Våtrum i blått och vått
Handfatsfontän - till nytta
Handfatsfontänen i drift
Handfat och naturmaterial
Gästtoalett
Röda Bergen
Tensta och Röda Bergen
Föredrag
Illustrationer
Översiktsplanering
Rimbo Charette = öppet samråd
Rimbo charette - Ny tid - nya planer - en förändrad region


Charette underlag översiktsplan


Charette
En charette är ett inlednade programarbete där medborgarna bjuds in av kommunen att delta i förarbeten inför den nya som i det här fallet översiktsplanen.
Norrtälje kommun är beställare.Arbetet gjordes under hösten 2006. De som medverkade var boende och skolelever eller yrkesverksamma i Rimbo. De kunde också höra hemma i föreningsliv och kultur- och idrottsverksamhet eller vara lokalpolitiker i Rimbo.


Mötesplats Rimbo


Som arkitekter har vi utolkat resultatet och gjort illustrationer som kan användas i kommunens fortsatta arbete.

Här är den beskrivande texten som hör till förslaget: boirimbo 061122r.pdf (51 kB)Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum