HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Företaget
Verksamhet
Projekterfarenhet - Bakgrund
Kontoret
Kompetens
Organisationstillhörighet
Uppdragsgivare

Ylva Larsson 2005

Bakgrund:
LOGGIA Arkitekter AB,
fd Larsson och Gyberg AB, bildades då de två fristående aktiebolagen LOGGIA respektive Levande Bilder gick samman under gemensamt paraply. LOGGIA respektive Levande Bilder utgjorde egna enheter inom logab (Larsson & Gyberg AB) och var registrerade som aktiva bifirmor.
Idag är verksamheten huvudsakligen förlagd till konsultverksamhet inom arkitektur, design och projektledning. Härtill kommer ibland utredningsuppdrag för offentliga uppdragsgivare. Levande Bilder finns kvar som bifirma med låg aktivitet. Bland annat finns här ett kvalificerat originalbildsarkiv från ett flertal Bergman- och Hellbomfilmer samt masterband från filmproduktioner. Här finns även material från arbete inom SIDA och folkbildning tex Samhall och RFSU.

Arkitektverksamheten har varit aktiv sedan 1986, inom LOGGIA sedan 1991. Levande Bilder har varit verksamt sedan 1981. Både Ylva och Bo-Erik har och har haft anställningar eller längre utlokaliserade konsultplaceringar inom andra verksamheter under denna tid och då har verksamheten vilat.
Ylva även kopplad till forskning inom urbanitet och jämställdhet på KTH.

Företaget har sitt säte på Rödabergsbrinken 10 1tr 113 30 Stockholm
Organisationsnummer: 556476-6383
Företaget innehar F-skattesedel
Medlem i ArkitektService AB
Konsultansvarsförsäkring inom SalusAnsvar - 120 basbelopp
VD: Ylva Larsson
Bankgiro: 5904-3265
Uppdaterat 2015-02-23
Provided by Webforum