HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Villor
Villa på Resarö Vaxholm
Villa i Ytterby Vaxholm
Villa i Överby Vaxholm
Villa i Rönninge
Villor i Bromma
Saltsjöbaden
Trinidad Port of Spain
Kataloghuset byggs till och om
Villa i Bromsten Spånga
Inte bara för syns skull

Varje hushåll och varje tomt har sina förutsättningar och villkor. Kundens motiv och önskemål kombinerad med ekonomin är viktiga byggstenar. På Loggia anser vi att en god gestaltning hör samman med god bruksvärdighet. Planlösningen och byggnaden ska ha god verkningsgrad vad det gäller funktion och ekonomi. Det kostar att bygga men också att bo. Ett livslångt boende innebär förändring avseende behov och ibland olika förhållningssätt över tiden. Här kan vi hjälpa till med att ställa frågor och ge exempel på olika lösningar och projektmetoder.
Vid ett första möte kan vi resonera om och runt kundens önskemål för att ni sedan, kanske tillsammans med oss, ska finna en väg vidare. För ett sådant möte debiterar vi 1000 kr inkl moms per timme.


Olika behov olika uttryck


De nya villorna på Resarö i Vaxholms kommun.jpg


Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum