HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Villor
Villa på Resarö Vaxholm
Villa i Ytterby Vaxholm
Villa i Överby Vaxholm
Villa i Rönninge
Villor i Bromma
Saltsjöbaden
Trinidad Port of Spain
Kataloghuset byggs till och om
Villa i Bromsten Spånga
Rösundatorp

Ombyggnad av det gamla anrika torpet nästgårds sjukhuset.
Daghemmet hade flyttat ut och en familj med mamma pappa och två barn förvärvade fastigheten. Nu skulle det gamla torpet anpassas till familjelivet igen.
Torpets karaktär skulle tas till vara och samvarorummen förtärkas. På övervåning utvecklades en sovrumsmiljö kopplad till hall och nytt stort våtrum.
Värmepump installerades.
Runt byggnaden finns en kulturskyddad trädgård och naturmark.Planlösningen ändrades helt och ett nytt kök byggdes.
Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum