HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Villor
Villa på Resarö Vaxholm
Villa i Ytterby Vaxholm
Villa i Överby Vaxholm
Villa i Rönninge
Villor i Bromma
Saltsjöbaden
Trinidad Port of Spain
Kataloghuset byggs till och om
Villa i Bromsten Spånga
Tillbyggnader.

Kontoret har mångårig erfarenhet av att arbeta med byggander som är kulturskyddsvärda .
Dokumenterad spetskompetens finns inom 1920-talets formgivning, byggande och stadsplanering.

Vi har ritat ett flertal tillbyggnader och -ombyggnader utförda i kulturkänsliga miljöer. Vi strävar även efter att de boende ska få en boplats som uppfyller deras krav. Därför arbetar vi gärna med ett inledande program där kunden formulerar sina personliga behov och önskemål.

Här visas exempel på additioner som har samma stil som den ursprungliga arkitekturens gestaltning. Kontoret följde även bygget.


Ny entré och gårdsflygel. SmedslättenGårdsflygelnNy gårdsflygel och furstukvist. SmedslättenUppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum