HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Hus i staden
Ny entré- och omgestaltning av gatufasad.
Tensta turnaround - sju kvarter
Nya bostäder i Fruängen - Stockholm
Östermalm - Riddargatan 36
Vindsinredningar
Nya vindslägenheter på Kungsholmen
Nya vindslägenheter - studier takkupor
Ombyggnad av bef vind i Vasastan
Ombyggnad av bef lägenhet på Östermalm
Ombyggnad och infill
Ombyggnad av vindslägenhet på Kungsholmen
Omgestaltning av liten våning på Södermalm
Ombyggnad av marklokaler till bostäder i Vasastan.
Stambyte - Bostäder & lokaler i Västertorps 1950-talscentrum
Medicinska Föreningens Kårhus - Solna
Hökarängen nybyggnad - senior och äldreboendeKv Morgonen - Bild och fotomontage

Kvarteret Morgonen i Hökarängen. Äldreboende respektive omsorgsboende. Nybyggnad 1992-1996 Stockholmshem / Hans Meckbach.
Den nya byggnaden ansluter via en omsorgsfullt gestaltad förbindelsegång till Kastanjegården. Den senare är ritad av Georg Varhelyi på 1950-talet.
Arbetet innefattade även förarbeten till detaljplanen och samråd lokalt med boende, hyresgästförening,socialdistrikt och lokalt äldreråd. Byggnaden uppfördes till viss del på parkmark.
Boende- och arbetsmiljöns kvalitéer värdesattes högt. Respekt för de äldre seniorernas behov respektive omsorgboendets inlåsthet mötes med omsorg om vardagens rumsliga värden inomhus. Vi fick gehör för att utforma fönster med låg bröstning så att kontakten med marken för en sittande person inomhus skulle vara möjlig. Lägenheterna längst ned fick fönsterdörrar trots att de senildementa inte skulle kunna öppna dem. Men personalen och inte minst de anhöriga skulle kunna göra det då de kom på besök. Stor betydelse och stort värde lades i möjligheten att kunna göra rundturer/promenader inom husets våningplan.
Utomhus skapade vi ett uterum nästan som en klosterträdgård med sittplatser, växtlighet och en vattenskulptur. Trots att trädgården är "stängd" så upplevs den som öppen. Lunden med de angränsande björkarna räddades med hänvisning till att älvorna dansade bland träden i dimman. En omskrivning för att det sannolikt fanns en dold vattenbassäng under jord eftersom det kunde växa så många björkar här. Utan björkarna skulle miljön sannolikt bli ohälsosamt fuktig.

Möbleringsplan - allrum, veranda och kök i omsorgsboendet


Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum