HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Hus i staden
Ny entré- och omgestaltning av gatufasad.
Tensta turnaround - sju kvarter
Nya bostäder i Fruängen - Stockholm
Östermalm - Riddargatan 36
Vindsinredningar
Nya vindslägenheter på Kungsholmen
Nya vindslägenheter - studier takkupor
Ombyggnad av bef vind i Vasastan
Ombyggnad av bef lägenhet på Östermalm
Ombyggnad och infill
Ombyggnad av vindslägenhet på Kungsholmen
Omgestaltning av liten våning på Södermalm
Ombyggnad av marklokaler till bostäder i Vasastan.
Stambyte - Bostäder & lokaler i Västertorps 1950-talscentrum
Medicinska Föreningens Kårhus - Solna
Staden och dess byggander förändras genom dess innevånares önskemål. Äldre byggnader anpassas efter de hushåll som bor eller efter dem som arbetar i dem.

Bostaden ligger nära hushållskassan ekonomi och villkor Den kräver därför särskild balans och harmoni mellan betalningsförmåga/vilja och önskemål. Här kan Loggia bistå med råd och vägledning.

I Kv Falken på Östermalm i Stockholm gjordes allt från stadsplaneändring genom hävning av rivningsföreläggande av gårdhus och nyexploatering av råvind. Vi projekterade individuellt och personligt utformade lägenhetsombyggnader, lokaler och vindsinredningar.
Ett flertal nya eldstäder ritades och byggdes.
Specialritad köksinredning - RiddargatanÖppen eldstad i köket. Oljebränd stålplåt och tjock ek.Ny öppen spis under uppförande. Klädd med mosaik, inspirerad av kakelugn.

Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum