HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Hus i staden
Ny entré- och omgestaltning av gatufasad.
Tensta turnaround - sju kvarter
Nya bostäder i Fruängen - Stockholm
Östermalm - Riddargatan 36
Vindsinredningar
Nya vindslägenheter på Kungsholmen
Nya vindslägenheter - studier takkupor
Ombyggnad av bef vind i Vasastan
Ombyggnad av bef lägenhet på Östermalm
Ombyggnad och infill
Ombyggnad av vindslägenhet på Kungsholmen
Omgestaltning av liten våning på Södermalm
Ombyggnad av marklokaler till bostäder i Vasastan.
Stambyte - Bostäder & lokaler i Västertorps 1950-talscentrum
Medicinska Föreningens Kårhus - Solna
För den som dras till det goda stadsboendet.

Stockholm erbjuds nya bostäder i attraktiv kulturskyddad innerstadsmiljö. Befintliga marklokaler omvandlas tll marknära boende mot trädgård och park. Fastigheten erhåller samtidigt nytt källsorteringsrum i markplan - lättillgängligt för hämtning och boende.

Humleboet 17 fasader & planer.pdf 
Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum