HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Hus i staden
Ny entré- och omgestaltning av gatufasad.
Tensta turnaround - sju kvarter
Nya bostäder i Fruängen - Stockholm
Östermalm - Riddargatan 36
Vindsinredningar
Nya vindslägenheter på Kungsholmen
Nya vindslägenheter - studier takkupor
Ombyggnad av bef vind i Vasastan
Ombyggnad av bef lägenhet på Östermalm
Ombyggnad och infill
Ombyggnad av vindslägenhet på Kungsholmen
Omgestaltning av liten våning på Södermalm
Ombyggnad av marklokaler till bostäder i Vasastan.
Stambyte - Bostäder & lokaler i Västertorps 1950-talscentrum
Medicinska Föreningens Kårhus - Solna


Flygbild över de tre kvarteren.


Brf. Kalkonen på Kungsholmen nära Torildsplan.
En stadsmässig 1920-talsmiljö - när den är som bäst.

Bygglovshandlingen nedan visar ett av tre kvarter. Vindarna planeras att byggas om till bostäder - sannolikt i första hand till etagelägenheter.


fasader & sektioner.pdf
Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum