HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Hus i staden
Ny entré- och omgestaltning av gatufasad.
Tensta turnaround - sju kvarter
Nya bostäder i Fruängen - Stockholm
Östermalm - Riddargatan 36
Vindsinredningar
Nya vindslägenheter på Kungsholmen
Nya vindslägenheter - studier takkupor
Ombyggnad av bef vind i Vasastan
Ombyggnad av bef lägenhet på Östermalm
Ombyggnad och infill
Ombyggnad av vindslägenhet på Kungsholmen
Omgestaltning av liten våning på Södermalm
Ombyggnad av marklokaler till bostäder i Vasastan.
Stambyte - Bostäder & lokaler i Västertorps 1950-talscentrum
Medicinska Föreningens Kårhus - Solna
Stambyte och renovering i lokaler resp 45 st lägenheter

Loggia har följde projektet från dess start. Dialog och samråd med alla boende och styrelse har ledde fram till ett förfrågningsunderlag för generalentreprenad. Loggia var generalkonsult och beställarens ombud och slutprojekterade samt projektledde till och med färdigställande. Lägenheter och lokaler försågs med nya installationer för el och vatten. Våtrummen detaljprojekterades och varje hushåll var inom bostadsrättdföreningen en individuell kund. Vissa hushåll erhöll på egen begäran större våtrum.
Trapphusen målades om.
Utåt är bostadsrättsföreningen EN samlad och samordnad beställare.
Byggstart februari 2005 klart hösten 2005.
Se vidare de bifogade filerna nedan - klicka på textraden.


Backhoppet 2 upptill i mitten-Störtloppsvägen 36-46


ÖVERSIKTSPLAN & VÅTRUM.pdf 
Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum