HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Hus i staden
Ny entré- och omgestaltning av gatufasad.
Tensta turnaround - sju kvarter
Nya bostäder i Fruängen - Stockholm
Östermalm - Riddargatan 36
Vindsinredningar
Nya vindslägenheter på Kungsholmen
Nya vindslägenheter - studier takkupor
Ombyggnad av bef vind i Vasastan
Ombyggnad av bef lägenhet på Östermalm
Ombyggnad och infill
Ombyggnad av vindslägenhet på Kungsholmen
Omgestaltning av liten våning på Södermalm
Ombyggnad av marklokaler till bostäder i Vasastan.
Stambyte - Bostäder & lokaler i Västertorps 1950-talscentrum
Medicinska Föreningens Kårhus - Solna
Ombyggnad och infill

Beställarens ombud och projektör avseende stambyte och ombyggnad av flerbostadsfastighet i Hägersten. 1950-tal

Stadsplaneutredning i Västertorp - fastighetsförädling.

Familjebostäder i Stockholm - utredning och PM angående fastighetsbeståndets utvecklingspotential, 923 stycken lägenheter, i Tensta.

Skanska Nya Hem i Uppsala - Bostäder, lokaler och kontor. Detaljplaneförädling och fastighetsutveckling i centrala staden. Beställarens ombud vid samråd med kommunen och vid utvärdering av parallella uppdrag. Sakkunnig avseende programutformning och arkitektur.


Dialogskiss - Ny fondbyggnad i Västertorps centrumKv Backhoppet 2 2004/2005 - pågående stambyte 45 lgh projektering & projektledning.Bygglovsansökan - Vindsinredningar


TENSTA omslag.pdfUppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum