HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Hus i staden
Ny entré- och omgestaltning av gatufasad.
Tensta turnaround - sju kvarter
Nya bostäder i Fruängen - Stockholm
Östermalm - Riddargatan 36
Vindsinredningar
Nya vindslägenheter på Kungsholmen
Nya vindslägenheter - studier takkupor
Ombyggnad av bef vind i Vasastan
Ombyggnad av bef lägenhet på Östermalm
Ombyggnad och infill
Ombyggnad av vindslägenhet på Kungsholmen
Omgestaltning av liten våning på Södermalm
Ombyggnad av marklokaler till bostäder i Vasastan.
Stambyte - Bostäder & lokaler i Västertorps 1950-talscentrum
Medicinska Föreningens Kårhus - Solna
Tensta förnyelse och uppgradering


Kv Hämringe - omgestaltad gård med lägenhetsterrasserKv Hämringe - balkong här och där, som tillval
TENSTA - Samverkan - åtgärdsprogram - ombyggnad - 960 hushåll och sju kvarter; Familjebostäder, 1990-93.
Samverkansprojektet i Tensta lade grunden för ett gediget programarbete. I kvarteret Hämringe ledde detta till en större ombyggnad motsvarande c:a 50 miljoner. Även nya byggnader tillkom. Här utvecklades grunden till Tenstas första stadsdel med butiker och boendelokaler vid sidan av centrum.
Beställare var Familjebostäder i Stockholm / Annika Johansson.Kv Hämringe - Glömmingegränd. Nya entréhallar,butiker, lokaler.
Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum