HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Restaurering
Trapphus
Röda Bergen
TOPPELADUGÅRD

Slottet Toppeladugård restaureras.

Toppeladugård ligger nära Malmö och Genarp innefattar 600 hektar skogs- och jordbruksmark. Egendomen ligger nära Sturups flygplats.

Arbetena omfattar: puts, sten och fönster samt taktäckning.

Arbeten i slottes inre har inletts och kommer att fortsätta etappvis.
Avsikten är att skapa unika förutsättningar för företags- och konferensverksamhet.


Toppeladugård - fasad mot söderArkitekten Lehmings illustration från 1918-19Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum