HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Restaurering
Trapphus
Röda Bergen
Utemiljön i Röda Bergen ska restaureras

Röda Bergens finstilta utomhusmiljö från 1920-talet står inför ett samlat underhållsbehov. Det ska även uppfylla kulturskyddsklassen.
Ylva har under ett par år anlitats av Stockholms stad som sakkunnig i samband med mark-, park- och gatumiljöernas restaurering.
Beställaren representerades var Karin Mehlis på Gfk numera Markkontoret.
Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum