HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Företaget
Verksamhet
Projekterfarenhet - Bakgrund
Kontoret
Kompetens
Organisationstillhörighet
Uppdragsgivare
Uppdragsgivare vi samverkat och samverkar medFamiljebostäder i Stockholm - Stadsförnyelse, samverkan, program och omfattande ombyggnad.Tensta och Blackeberg.1992-95, 2002

Stockholmshem - Nybyggnad bostadshus.1993-96

HSB Stockholm - Utvecklings- och policyfrågor.1986

Stiftelsen Isaac Hirsch Minne -Utredning och fastighetsförädling.2001 och 2005

Skanska Nya Hem Stockholm - Byggherrestöd och -utveckling beställarens ombud. Sakkunnig arkitekturkoordinator.2000-02

Kv. Falken - Bostäder. Fastighetsförädling och ombyggnad.

Bostadrättsföreningar - trapphus- och fasadrenoveringar.

Stockholms stad - sakkunnig Röda Bergen 2000 -

Västertorp - Områdesplan sbk/gfk stockholm i samverkan med brf-fastighet.2003-2005
Västertorp - ombyggnad och stambyte inom brf-fastighet med 45st lgh. Generalkonsult och fä:s ombud, 2003-2005

Kungsholmen / Thorildsplan brf Kalkonen - inredning av vindar till bostäder. Tre kvarter. 2005

Brf Humleboet 17 i Vasastan - marknära lokaler omvandlas till bostäder. 2004-2008

Medicinska Föreningens & Kårhusstiftelsens Kårhus - inom Karolinska i Solna. Om- och tillbyggnad. 2005-2007

Norrtälje kommun, Stockholms län - underlag och förarbeten sk charette inför ny översiktsplan i Rimbo.

Vindsprojekt dyker upp återkommande.

Det egna bygg- och utvecklingsprojektet ute i skärgården från ax till limpa. Se DN Bostad 8 maj 2009.

Nyckelviksskolan - verksahetsanpassning och fastighetsutveckling. Lidingö 2007 -

Brf Berget - fastighetsutveckling + lokaler omvandlas till lägenheter + ombygnad av entréer och trapphus 2009 -

Familjebostäder liten utredning och program och utformning av belysning och entréförhållanden inkl skyltning. 2010

Småhus - villor, privata beställare:
Villa i Saltsjöbaden -"Q"-restaurering,17/1800-tal 2001-02
Villa i Smedslätten- Bromma. Tillbyggnad 1920-tal, 1989
Villa i Södermanland- Vingåker. Tillbyggnad 1890-tal, 1989
Villa i Vaxholm - Resarö. Nybyggnad, 1992-93
Fritidshus på Södermöja. Nybyggnad, 1993
Fritidshus på Södermöja. Tillbyggnad 1800-tal, 2001
Fritidshus på Södermöja. Om- och tillbyggnad, 2004 -
Villa i Vaxholm - Ytterby. Nybyggnad 2003
Villa i Vaxholm - Överby. Nybyggnad. 2003
Villa i Furusund - Täckholmen. Om- och påbyggnad. 2004-05
Villa i Salem - Rönninge. Nybyggnad. 2004 -06
Fritidsfastighet på Justerö. Om- och tillbyggnad. 2005-06
Villa i Tullinge. Om- och tillbyggnad. 2005 - 06
Villa på Trinidad-Port of Spain. Om- och tillbyggnad 2006
Villa i Hässelby. Om- och tillbyggnad. 2007
Villa i Danderyd Nora. Om- och tillbyggnad 2010 -Bilden: Kv. Morgonen - gårdsmiljö. Nybyggnad
Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum