HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Företaget
Verksamhet
Projekterfarenhet - Bakgrund
Kontoret
Kompetens
Organisationstillhörighet
Uppdragsgivare
Kompetens - erfarenhet

Bakgrunden spänner över: Stadsförnyelse, Bostäder, Samverkansprojekt, Kontor och lokaler, Butiker, Äldreboende, Omsorgsboende, Kulturhistoriskt skyddad bebyggelse, Färgsättning -interiör & exteriör.
Måleri och puts, Utemiljö, Fast Inredning.
Nedan följer några bilder från anställningar hos Malmquist & Skoogh Arkitektkontor AB respekive hos Statens Fastighetsverk.


Kv Münchenbryggeriet Södermalm Malmquist & Skoogh 1979-1986


Stockholms Slott och stadsrum - SFV 1994-2000


Kv Dykärret Södermalm - Malmquist & Skoogh 1979-1986


Ylva Larsson som anställd.pdf
Vad jag arbetade med innan jag startade eget.
Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum