HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Företaget
Verksamhet
Projekterfarenhet - Bakgrund
Kontoret
Kompetens
Organisationstillhörighet
Uppdragsgivare
LOGGIA tillhandahåller kompetens inom arkitektur, design och husbyggnadsprojektering. Företaget arbetar även med verksamhetsutveckling främst inom byggherre- och beställarområdet hit hör utbildning och pedagogisk handledning inom byggherre- och beställarsektorn.

 

Fatbursparken nära Medborgarplatsen i Stockholm. Tävling om utemiljöns och parkens utformning i samverkan med skulptören Elisabeth Ekstrand - inköp 25000 kronor 1988.Ylva Larsson har flerårig erfarenhet från fastighetsförvaltning såväl tekniskt som ekonomiskt inom den privata och den statliga förvaltningen av kulturfastigheter.

Verksamhet kopplad till myndighetsutövning förekommer. Se Miljöprogram Röda Bergen liksom frågor om byggherreroll mm.

Sakkunnig inom 1920-talets byggande, historik och gestaltning.

sakkunnig avseende tillgänglighet enligt BBR.

Ledamot i PBL-kommitténs / regeringskansliets referens-grupp i egenskap av ordförande för Kvinnors Byggforum.


Utmärkelser:

Inköp 1988 - Arkitekttävling om Fatbursparken.
I samverkan med skulptrisen Elisabeth Ekstrand.

Ylva Larsson erhöll Målarmästarnas färgmiljöpris 1990.

Erhöll 1994 i egenskap av byggherre och beställare SAR:s och Boverkets pris
för varsam ombyggnad av fastighet på Röda Bergen.

Boverkets och SAR:s pris för "Varsam Ombyggnad". Bronsplakett att sätta på byggnaden= Brf Humleboet 17 en kulturskyddad bostadsmiljö från 1924 med 136 lägenheter på Röda Bergen i Vasastan i StockholmFörsta pris i Målarmästarnastävling om färgsättning - 25000 kronor 1990
Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum