HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Övrigt
Färgsättning inne och ute
Våtrum i blått och vått
Handfatsfontän - till nytta
Handfatsfontänen i drift
Handfat och naturmaterial
Gästtoalett
Röda Bergen
Tensta och Röda Bergen
Föredrag
Illustrationer
Översiktsplanering
Rimbo Charette = öppet samråd
Färgsättning och materialteknik.

Ylva Larsson har lång erfarenhet av färgsättning inomhus och utomhus.
Objekten höra hemma inom nyproduktion, ombyggnad eller restaurering.

Det kan handla om stora fasadytor eller små rum inomhus.
Arbetet innefattar frågor om material- och utförandetekniker liksom handledning av hantverkare och tillsyn i samband med utförandet.
Materialens inneboende förutsättningar används aktivt i gestaltning och kulörval.


Restaurering av fasader 1999-2000. Kalkputs och kalkavfärgning. Fönster totalrenoverade 1997.


Restaurerad entré- och trapphall. 1920-tal. Färgmiljöpriset 1990.


Duscha i det blå !
pm nytt duschrum.pdf

Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum