HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Övrigt
Färgsättning inne och ute
Våtrum i blått och vått
Handfatsfontän - till nytta
Handfatsfontänen i drift
Handfat och naturmaterial
Gästtoalett
Röda Bergen
Tensta och Röda Bergen
Föredrag
Illustrationer
Översiktsplanering
Rimbo Charette = öppet samråd
Varför är det på detta viset - hur kan det bli framöver

Loggia har ofta deltagit i långsträckta projekt där nya samverkansformer utvecklats. Arbetsmetoden är processrelaterad och utforskande med siktet ställt på programutveckling och fastighetsförädlande byggnation.
Arbetet har en inriktning på sociala förhållanden såväl som på strikt fastighetsekonomiska och tekniska områden.
Vanligtvis representerar gruppen ett stort och ibland motstridigt kompetens- och intresseområde.

 Se dokumentärfilmen här:
                                                      https://www.youtube.com/watch?v=ZbxsEab8Hyg&feature=youtu.be

Samverkansprojekt i Tensta, 960 hushåll. Enkäter, bebyggelseanalys, åtgärdsprogram, ombyggnader.
Stockholms Stads styrdokument avseende stadsplan och bygglovsgivning. mmUppdaterat 2016-01-28
Provided by Webforum