HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Övrigt
Färgsättning inne och ute
Våtrum i blått och vått
Handfatsfontän - till nytta
Handfatsfontänen i drift
Handfat och naturmaterial
Gästtoalett
Röda Bergen
Tensta och Röda Bergen
Föredrag
Illustrationer
Översiktsplanering
Rimbo Charette = öppet samråd
Kulturskyddad miljö

Röda Bergens finstilta utomhusmiljö från 1920-talet står inför ett samlat underhållsbehov. Det ska även uppfylla kulturskyddsklassen.
Ylva har under ett par år anlitats av Stockholms stad som sakkunnig i samband med mark-, park- och gatumiljöernas restaurering. Beställarens representant var Karin Mehlis på Gfk numera Markkontoret.

Debattartikel - Röda Bergen.jpg
Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum