HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Övrigt
Färgsättning inne och ute
Våtrum i blått och vått
Handfatsfontän - till nytta
Handfatsfontänen i drift
Handfat och naturmaterial
Gästtoalett
Röda Bergen
Tensta och Röda Bergen
Föredrag
Illustrationer
Översiktsplanering
Rimbo Charette = öppet samråd
Ny planer nya tider


Underlag till ny översiktsplanCharette
En charette är ett inlednade programarbete där medborgarna bjuds in av kommunen att delta i förarbeten inför den nya som i det här fallet översiktsplanen.
Norrtälje kommun är beställare.Arbetet gjordes under hösten 2006. De som medverkade var boende och skolelever eller yrkesverksamma i Rimbo. De kunde också höra hemma i föreningsliv och kultur- och idrottsverksamhet eller vara lokalpolitiker i Rimbo.

Som arkitekter har vi utolkat resultatet och gjort illustrationer som kan användas i kommunens fortsatta arbete.

Se vidare översiktsplanering.
Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum