HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
21 februari 2014
Solna Boulevard
Ylva Larsson på Loggia ligger bakom idén till förslaget Solna Boulevard. Miljöpartiet i Solna och Stockholm nappade och medverkade i arbetet och ställde sig bakom idén och sjösatte den med en pressrelease den 19 februari. Solna Boulevard har sedan uppmärksammat både på Tv och i dags- och fackpress. Arbetet med att utveckla idén och texter och illustrationsskiss med hjälp av illustratör har pågått sedan innan sommaren 2013. Tanken var att förena Stockholm och Solna och osynliggöra kommungränsen i stadsplaneringen. Solnavägen skulle omvandlas till ett attraktivt gaturum i staden - en långsträckt attraktiv Solna Boulevard kantad av ny bebyggelse och alléer. Biltrafiken skall underordnas och kollektivtrafik, cyklister och fotgängare och flanörer prioriteras.
Illustration: MP SoBo.jpg
Länk: Solna Boulevard
Uppdaterat 2014-02-26
Nyheter
28 januari 2016
Medborgardialog i Tensta
10 juli 2014
Bygglov tillbyggnad villa.
21 februari 2014
Solna Boulevard
10 mars 2013
Det Eko-smarta fritidshuset - håller i längden.
27 februari 2013
Större tillbyggnad av villa i Ålsten
21 februari 2013
Ny byggs etagelägenheterna på vindarna på Röda Bergen!
14 januari 2013
Ylva Larsson har återvänt till Stockholm!
1 december 2011
Bygglov
1 september 2011
Samhällsbyggnadsstrateg Stadsarkitekt
14 januari 2011
Opera vid Slussen
[1]​[2]​[3]​[4]​
Provided by Webforum