HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
21 februari 2014
Solna Boulevard
Ylva Larsson på Loggia ligger bakom idén till förslaget Solna Boulevard. Miljöpartiet i Solna och Stockholm nappade och medverkade i arbetet och ställde sig bakom idén och sjösatte den med en pressrelease den 19 februari. Solna Boulevard har sedan uppmärksammat både på Tv och i dags- och fackpress. Arbetet med att utveckla idén och texter och illustrationsskiss med hjälp av illustratör har pågått sedan innan sommaren 2013. Tanken var att förena Stockholm och Solna och osynliggöra kommungränsen i stadsplaneringen. Solnavägen skulle omvandlas till ett attraktivt gaturum i staden - en långsträckt attraktiv Solna Boulevard kantad av ny bebyggelse och alléer. Biltrafiken skall underordnas och kollektivtrafik, cyklister och fotgängare och flanörer prioriteras.
Illustration: MP SoBo.jpg
Länk: Solna Boulevard
Uppdaterat 2014-02-26
Provided by Webforum