HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
12 oktober 2006
Charette i Rimbo-Översiktsplanering


Loggia /Ylva Larsson medverkar som konsulterade arkitekter för en Charette i Rimbo.
Norrtälje kommun, genom planchefen och den politiska ledningen, är uppdragsgivare. Första sammankomsten hölls den 20 oktober 2006. Överlämning av materialet skedde den 22 november på ett medborgarmöte i Rimbo.
En charette är en samrådsmetod där utvalda aktörer såsom näringsidkare, skolledare, skolungdomar, fastighetsägare, lokal aktörer, idrottsföreningar mfl inbjuds att diskutera en orts eller regions utveckling. Diskussionen förs förutsättningslöst runt ett ämne som i detta fallet är Rimbos framtid och utveckling. Loggia är uttolkande arkitekt och sammanställer det planunderlag och de illustrationer som kan användas i samband med att den nya översiktplanen tas fram. Medverkande på kontoret är Catharina Hast.


Bilaga: Piedestal & busstorg A4.pdfwww.norrtalje.se/templates/page____6217.aspx
Uppdaterat 2007-06-25
Provided by Webforum