HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
12 oktober 2006
Charette i Rimbo-Översiktsplanering


Loggia /Ylva Larsson medverkar som konsulterade arkitekter för en Charette i Rimbo.
Norrtälje kommun, genom planchefen och den politiska ledningen, är uppdragsgivare. Första sammankomsten hölls den 20 oktober 2006. Överlämning av materialet skedde den 22 november på ett medborgarmöte i Rimbo.
En charette är en samrådsmetod där utvalda aktörer såsom näringsidkare, skolledare, skolungdomar, fastighetsägare, lokal aktörer, idrottsföreningar mfl inbjuds att diskutera en orts eller regions utveckling. Diskussionen förs förutsättningslöst runt ett ämne som i detta fallet är Rimbos framtid och utveckling. Loggia är uttolkande arkitekt och sammanställer det planunderlag och de illustrationer som kan användas i samband med att den nya översiktplanen tas fram. Medverkande på kontoret är Catharina Hast.


Bilaga: Piedestal & busstorg A4.pdfwww.norrtalje.se/templates/page____6217.aspx
Uppdaterat 2007-06-25
Nyheter
28 januari 2016
Medborgardialog i Tensta
10 juli 2014
Bygglov tillbyggnad villa.
21 februari 2014
Solna Boulevard
10 mars 2013
Det Eko-smarta fritidshuset - håller i längden.
27 februari 2013
Större tillbyggnad av villa i Ålsten
21 februari 2013
Ny byggs etagelägenheterna på vindarna på Röda Bergen!
14 januari 2013
Ylva Larsson har återvänt till Stockholm!
1 december 2011
Bygglov
1 september 2011
Samhällsbyggnadsstrateg Stadsarkitekt
14 januari 2011
Opera vid Slussen
[1]​[2]​[3]​[4]​
Provided by Webforum