HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
1 september 2011
Samhällsbyggnadsstrateg Stadsarkitekt
Loggias vd och arkitekt Ylva Larsson är från och med den 1 september 2011 anställd inom Söderhamns Kommun som Samhällsbyggnadsstrateg och Stadsarkitekt.
Verksamheten inom Loggia kommer därför att trappas ned. Pågående projekt fullföljs enligt plan.


www.soderhamn.se
Uppdaterat 2011-10-31
Nyheter
28 januari 2016
Medborgardialog i Tensta
10 juli 2014
Bygglov tillbyggnad villa.
21 februari 2014
Solna Boulevard
10 mars 2013
Det Eko-smarta fritidshuset - håller i längden.
27 februari 2013
Större tillbyggnad av villa i Ålsten
21 februari 2013
Ny byggs etagelägenheterna på vindarna på Röda Bergen!
14 januari 2013
Ylva Larsson har återvänt till Stockholm!
1 december 2011
Bygglov
1 september 2011
Samhällsbyggnadsstrateg Stadsarkitekt
14 januari 2011
Opera vid Slussen
[1]​[2]​[3]​[4]​
Provided by Webforum