HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
14 september 2009
Insynsrådet för Arkitekturmuséet
Bo-Erik Gyberg* delägare i Loggia är ledamot i kulturdepartementets insynsråd.
Se brev nedan från Kulturdepartementet

"Arkitekturmuseet får ett insynsråd
2008-12-19 11:22

Arkitekturmuseet får fr.o.m. den 1 januari 2009 ett större och bredare uppdrag. Detta innebär i huvudsak att även form och design ska ingå i verksamheten och att museet ska samverka mer med sin omvärld för att öka kunskapen om arkitekturens, formens och designens roll i samhället.
Lena Rahoult har utsetts till ny chef för Arkitekturmuseet. Hon tillträder den 1 januari.

Regeringen har samtidigt beslutat att utse ett s.k. insynsråd som ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Insynsrådet ska verka under den period då museet ställer om sin verksamhet till det nya bredare uppdraget och har därför utsetts för två år.

Regeringen har utsett följande personer att sitta i insynsrådet fr.o.m. den 1 januari 2009 t.o.m. den 31 december 2010:
- Bo-Erik Gyberg, rektor för Nyckelviksskolan
- Ewa Kumlin, VD Svensk Form
- Suzanne de Laval, arkitekt och ordförande i nätverket Arkitektur i skolan
- Thomas Sandell, arkitekt, formgivare och delägare i arkitektbyrån Sandellsandberg

Ytterligare en arkitekt kommer att utses till insynsrådet inom kort. Museichefen ska vara ordförande i insynsrådet.


Kontakt:
Cecilia Jehler
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91

Monica Fundin Pourshahidi
Kansliråd
08-405 35 18 "


* Bo-Erik Gyberg (pol mag) har tidigare varit rektor på Högskolan för Foto och Film, HDK (Högskolan för design och konsthantverk) Högskolan för Musik och Scenkonst. Alla i Göteborg. B-E G arbetar även med organisationsutveckling inom universitestmiljön och som rådgivare och moderator på departementsnivå.
Uppdaterat 2009-09-14
Provided by Webforum