HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Skärgårdshus - Hus på landet
Skärgårdsvillan i Furusund Norrtälje
Bostadshus i Vingåker Sörmland
Skärgårdhuset byggs


Byggnaden idagVillan uppfördes på 1960-talet av "Is-Olle" på den fd pensionatsholmen i anslutning till en av Stockholms centrala farleder.Illustration påbyggnad


Villan skulle anpassas till den nuvarande ägarens behov. Vårt arbete bestod i att projektera en genomgripande förändring. Allt från bygglov till detaljerade inredningar har vi ritat. Den planerade påbyggnaden "Rotundan" är inte byggd - ännu... Byggnadsnämnden i Norrtälje tvekade medan stadsarkitekten stöttade det hela.
Vi anser att platsens läge genom påbyggnaden skulle få en tydligare associativ signatur till färgeläge och farled.


Illustration sedd från norr  - bearbetad ritning


Villa Paulsson hemsida ritning.pdf
Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum