HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
Skärgårdshus - Hus på landet
Skärgårdsvillan i Furusund Norrtälje
Bostadshus i Vingåker Sörmland
Skärgårdhuset byggs
Torp Holmkvist

Torp och gårdar behöver anpassas till dagens livsstilar. Detta kan göras varsamt så att den ursprungliga karaktären bibehålls. Detta hindrar inte att större eller mindre tillbyggnader görs. Installationer för vatten och toalett kan dock vara lättare och skonsammare att tillföra i en tillbyggnad.
Villa Holmgren anpassades efter familjens behov. Torpet behöll sin ursprungliga karaktär. Det byggdes om och fick en liten tillbyggnad. Här placerades den stora entréhallen liksom badrum och tvättstuga.Entrésidan med veranda. Endast fasadrenoverad.Det stora lantköket nyrustat. Blankt tak för in ljus.Torpet sett från den tillbyggda sidan.Uppdaterat 2013-10-25
Provided by Webforum