HemKontaktFöretagetHus i stadenVillorSkärgårdshus - Hus på landetRestaureringÖvrigtPrivatkundLogga in
13 oktober 2006
Upplands länsmuseum tar på genusglasögonen.
Länsmuseet i Uppland tar på sig genusglasögonen.
Verksamheten som berör den byggda miljön ska ses över. Ylva Larsson får den intressanta och stimulernade uppgiften att inventera och analysera det hela ur genusaspekt. I uppdraget ingår att hålla ett seminarium med museets ledning och medarbetare samt att skriva en rapport.
Oktober 2006.


Bilaga: Upplands länsmuseum.pdf
Uppdaterat 2007-06-25
Provided by Webforum